news

ໃນ​ໂອກາດ​ວັນ​ເດັກນ້ອຍ​ສາກົນ​ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມີ​ຖຸນາ ມີ​ຫລາຍ​ພາກສ່ວນ​ທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້​ຈັດ​ພິທີ​ສະຫລອງ​ວັນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ສາກົນ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ຂຶ້ນ ທາງພາກສ່ວນພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍ່ໄດ້ມີການຈັດພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອອກແຮງງານລວມຂຶ້ນທີ່ພະແນກ ໃນເວລາ 15ໂມງ ຂອງວັນທີ 01 ເດືອນ06 ປີ 2012

ໂດຍພານໃຕ້ການນຳພາຂອງ ທ່ານ ສິທົນ ນັນທະລາດ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຢ່າງພ້ອມພຽງ ແລະ ຝົດຟື້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄືຂອງພະແນກ

ປູກຕົ້ນໄມ້ຄັ້ງນີ້ ເປັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 4 ສ. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ ມີທຳມະຊາດສີຂຽວ, ມີອາກາດສົດຊຶ່ນເປັນຕົວເມືອງ ທີ່ມີສະ ພາບແວດ ລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ໜ້າຢູ່, ສຳລັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ນຳມາປູກໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດນີ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຕົ້ນຈຳປາແມ່ນຕົ້ນໄມ້ປະດັບເປັນຕົ້ນໄມ້ສັນຍາ ລັກ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ດອກ, ເປັນດອກໄມ້ປະຈຳ ຊາດລາວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມກາຍເປັນ ປະຫວັດ ສາດ ໃຫ້ຄວາມຊຸມຊື່ນ, ຊຸມເຢັນໃຫ້ແກ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຄື ຕົວເມືອງສະຫວັນນະເຂດ ຕະຫລອດໄປ.

ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ພາບການເຄື່ອນໄຫວພິທີປູກຕົ້ນ

ໄມ້ທີ່ພະແນກແຜນການ-ການ

ລົງທຶນແຂວງ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2011-2015

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນລົງໂອ້ລົມພ/ງພະແນກສະຫວັນນະເຂດ


Latest Activity

Thu

19

Sep

2013

ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ MDGs ຂອງ ສປປ ລາວ - Summary of MDGs

ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ MDGs ຂອງ ສປປ ລາວ - Summary of MDGs

 

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ

 

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາແມ່ນຫຍັງ?

 

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ(MDGs) ທັງ 8 ແມ່ນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສາກົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງໂລກ.ບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າຈະດຶງເອົາປະມານ 500 ລ້ານຄົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນປີ2015. ຖ້າຫາກເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງ,  ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການເກີດລູກກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ,ປະຊາຊົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ, ຈຳນວນຂອງເດັກນ້ອຍທັງຍິງແລະ ຊາຍທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນອີກຫຼາຍລ້ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ.

 

ເປົ້າໝາຍສາກົນທັງ 8 ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມສະຫັດສະວັດຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2000. ສະມາຊິກຂອງອົງການ ສປຊ ທັງໝົດ 189 ລັດພາຄີ, ລວມທັງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຕົກລົງບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍໃນທ້າຍປີ2015. ບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່:

 

ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະ ໄພອຶດຫິວເປົ້າໝາຍ 2: ບັນລຸການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເປົ້າໝາຍ 4: ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍເປົ້າໝາຍ 5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ເປົ້າໝາຍ 6: ຕ້ານກັບເຊື້ອພະຍາດ HIV/AIDS, ໄຂ້ມາລາເຣຍແລະ ພະຍາດອື່ນໆເປົ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເປົ້າໝາຍ 8: ສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບເອົາເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຄື:ເປົ້າໝາຍ9: ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາແຕ່ລະເປົ້າໝາຍແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວຕໍ່ກັບການບັນລຸຜົນ

 

ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະ ໄພອຶດຫິວ 

 • ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍການຫຼຸດຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດເຫຼືອເຄິ່ງໜຶ່ງຫຼື 50%, ບັນລຸຜົນໃຫ້ທຸກຄົນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ລວມເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ,ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານໃຫ້ເຫຼືອພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງ.
 • ສປປລາວ ໄດ້ແລເຫັນການຫຼຸດຜ່ອນອັນໝັ້ນຄົງໃນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກມາເລື້ອຍໆ, ແລະເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າທັນກັບການບັນລຸເປົ້າໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕາມທີ່ຄາດໄວ້.ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໄດ້ມີເພີ່ມຕົວຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນກຸ່ມປະຊາກອນທຸກໝວດໝູ່.
 • ເປົ້າໝາຍທາງໂພສະນາການແມ່ນມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ:ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາວະເຕ້ຍ ຫຼື ພາວະຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (ເມື່ອເດັກນ້ອຍເຕ້ຍຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບອາຍຸຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາ,ສາເຫດເກີດຈາກການຂາດແຄນການໂພສະນາການທີ່ດີ) ເຊິ່ງຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາຄວາມທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນລາວ.

 

ເປົ້າໝາຍ 2: ບັນລຸການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນ

 

 • ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ລະດົມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການສຶກສາ.ເດັກນ້ອຍທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຄວນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
 • ສປປ ລາວມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາຢ່າງໝັ້ນຄົງ,ແລະ ໃກ້ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ 98% ຂອງເດັກນ້ອຍທັງຍິງ ແລະຊາຍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
 • ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍັງມີຫຼາກຫຼາຍບັນຫາທີ່ສະກັດກັ້ນຄວາມກ້າວໜ້າເຊັ່ນວ່າ ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນຕ່ຳ ແລະ ອັດຕາການອອກຈາກໂຮງຮຽນຊຳ້ພັດສູງໃນລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ,ຄວາມຄືບໜ້າຂອງອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາແມ່ນຍັງຂາດເຂີນ.

ເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

 

 • ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດເທົ່າທຽມກັບເດັກຊາຍ ກໍ່ຄືຜູ້ຊາຍ. ອັນລວມເຖິງໂອກາດສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ ແມ່ຍິງຄວນມີພາລະບົດບາດເທົ່າທຽມໃນການເປັນຕົວແທນໃນສະພານິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ.
 • ສປປ ລາວໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ານເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ທ່ວງທັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄວາມເທົ່າທຽມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເດັກຍິງ-ຊາຍ ໃນດ້ານການສຶກສາພາຍໃນປີ 2015. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕໍ່ກັບບັນຫາການຈ້າງງານແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.ບັນຫາການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄ່າແຮງງານລະຫວ່າງກຳມະກອນຍິງ ແລະ ຊາຍ.
 • ສຳລັບລະດັບຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ,ສປປ ລາວ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນສະພານິຕິບັນຍັດສູງສຸດໃນພາກພື້ນ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ, ສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນສະຖາບັນການສິນໃຈອື່ນໆແມ່ນຍັງຕ່ຳ,ຢູ່ທີ່ 5% ເທົ່ານັ້ນ.

ເປົ້າໝາຍ4: ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ

 • ເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
 • ເຖິງແມ່ນວ່າສປປລາວຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊິວິດຂອງເດັກອາຍຸຕຳ່ກ່ວາ5ປີແຕ່ກໍ່ຍັງຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດຍັງມີອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກຕ່ຳກ່ວາ5ປີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດພາກພື້ນ. ເຊິ່ງສາເຫດກໍ່ແມ່ນມາຈາກການ ຂາດສານອາຫານແລະການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຢ່າງບໍ່ພຽງພໍ.

ເປົ້າໝາຍ5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່

 

 • ເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ກຳເນີດລູກ
 • ໃນສປປລາວການບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ແມ່ນຍັງຖືວ່າບໍ່ຄ່ອຍເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍປານໃດ.ສປປລາວແມ່ນຍັງຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນປະ ເທດທີ່ມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນໝາຍຄວາມວ່າໃນຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາ1000ຄົນໃນນັ້ນແມ່ນມີແມ່ 4ຄົນເສຍຊີວິດສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
 •  ການວາງແຜນຄອບຄົວແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນປັດໃຈສຳຄັນໃນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາໄດ້ເຖິງ1ສ່ວນ3ແລະຍັງຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ໄດ້ປະສິດທີພາບທີ່ສຸດໃນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາການຕາຍຂອງແມ່.

ເປົ້າໝາຍ6: ຕ້ານກັບເຊື້ອພະຍາດ HIV/AIDS, ໄຂ້ມາລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ

 

 • ຍັບຢັ້ງການການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງHIV/AIDS ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອໃນການປິ່ນປົ່ວສຳຫລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ເຊື້ອຂອງໄຂ້ ມາລາເລຍແລະພະຍາດອື່ນໆ
 • ສະພາບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດHIV/AIDS ໃນສປປລາວແມ່ນຍັງຕ່ຳແຕ່ວ່າມີແນວທາງວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນໃນຕໍ່ຫນ້າ.ຄວາມອາຍແລະການແບ່ງແຍກແມ່ນເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ.ອັດຕາການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແມ່ນສູງໃນການໃຊ້ບໍລິການທາງເພດແຕ່ວ່າຕຳ່ຫຼາຍໃນ ການຮ່ວມເພດແບບທົ່ວໄປ.ການປິ່ວປົວແລະບຳບັດຄົນທີ່ເປັນພະຍາດHIV/AIDS ແມ່ນມີການເພີ່ມຂື້ນແຕ່ວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງອີກຕື່ມ.
 • ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າໄຂ້ມາລາເລຍໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນລົງຫຼາຍແຕ່ວ່າການລະບາດຢູ່ທາງພາກໄຕ້ກໍ່ຍັງຂົ່ມຂູ່ຄວາມກ້າວໜ້າຄັ້ງນີ້ຢູ່.ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດວັນນະໂລກແມ່ນຖືວ່າຫລຸດລັງຫລາຍໃນສປປລາວ

ເປົ້າໝາຍ7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

 • ເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການສູນເສຍທາງດ້ານສັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມແລະບັນດາຊີວະນານາ ພັນ. ຍີ່ງໄປກວານັ້ນຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ.
 • ສປປລາວແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນການເພີ່ອພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ແຕ່ວ່າໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີໃນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຕ່ວ່າການລ່າສັດປ່າແລະສາຍພັນສັດທີ່ໄກ້ສູນພັນກໍ່ຍັງກໍ່ຍັງມີຢູ່
 • ສປປລາວແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງນ້ຳດື່ມສະອາດຂອງຄົວເຮືອນແຕ່ວ່າກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງຂັ້ນຕອນໃຫ້ໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນປີ2015. ການຄອບຄຸມທາງດ່ານສຸຂາພິບານແມ່ນມີການເພີ່ມຂື້ນ3ເທົ່າຈາກປີ1990 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຂັບຖ່າຍແບບເລື່ອນລອຍກໍ່ຍັງມີໃຫ້ເຫັນໃນເຂດຊົນນະບົດ

ເປົ້າໝາຍ8: ສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ

 

 • ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນທີ່ດີຂືນໃນການດຳລົງຊິວິດ
 • ໃນໂດຍລວມສປປລາວແມ່ນໄດ່ສືບຕໍ່ສະແດງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຄ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ(WTO) ແລະ ປະຊາຄົມອາຊຽນເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເພີ່ມເຕີມການພັດທະນາ,ການອອກກົດລະບຽບພື້ນຖານແລະການຄາດການດ້ານການຄ້າຂາຍແລະລະບົບການເງິນ
 • ພາວະໜີ້ສິນຂອງສປປລາວແມ່ນມີການປັບປຸງໄປໃນທາງທີ່ດີ.ການເຂົ້າເຖິງສື່ເຕັກໂນໂລຊີແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມີການເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງຄົນທີ່ທຸກຍາກກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ເປົ້າໝາຍ9: ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ

 • ເປົ້າໝາຍນີ້ແມ່ນເປັນເອກະລັກຂອງສປປລາວ,ເປົ້າຫມາຍນີ້ແມ່ນເປັນການຮຽກຮ້ອງໃນການຈັດການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສປປລາວໃນປາງສົງຄາມອິນດູຈີນຄັ້ງທີສອງແລະ ຍັງເປັນການສະໜັບສະໜຸນຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກໄພດັ່ງກ່າວ
 • ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກແລະການເກັບກູ້ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແມ່ນມີຜົນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບັນຫານີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນບັນຫາສຳຄັນຂອງສປປລາວ.ລັດຖະບານສປປລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃນການເກັບກູ້ປະມານ20,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີແຕ່ວ່າເປົ້າຫມາຍນີ້ແມ່ນຍັງຖືວ່າຫ່າງໄກຄວາມເປັນຈິງຫລາຍ.
 • ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.facebook.com/laosinfocus
2 Comments

Thu

19

Sep

2013

ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວີທີການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານແຮ່ທາດສະເພາະພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວີທີການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານແຮ່ທາດສະເພາະພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຊິ່ງລວມມີ 3 ພະແນກການເຂົ້າຮ່ວມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົມທົບກັບ ພະແນກພະລັງງານ - ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຊິ່ງຖ້າພາກສ່ວນທຸລະກິດໃດມີຄວາມປະສົງຢາກຈະມາລົງທຶນກໍ່ພຽງແຕ່ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນດ້ານລູ່ມນີ້

ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດສະເພາະ

ລ/ດ

ເນື້ອໃນລາຍການ

ພະແນກການ, ເມືອງ

ໝາຍເຫດ

ພ.ຜ.ທ

ພ.ຊ.ສ

ພ.ບ

ເມືອງ

1

ໃບສະເໜີເຈດຈຳນົງ

o

 

 

 

ຍື່ນເອກະສານຢູ່ພ/ນແຜນການ

2

ໃບສຳປະທານ (ເນື້ອທີ່)

o

 

 

 

ຍື່ນເອກະສານຢູ່ພ/ນແຜນການ

3

ການສຳຫຼວດ

 

o

o

o

 

4

ໃບຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນຕົ້ນ (IEE)

 

o

 

 

 

5

ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ

 

 

o

 

 

6

ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ (ຕໍ່)

 

o

o

o

 

 

 

read more 0 Comments

Fri

04

Jan

2013

ພິທີຮັບໃບຍັ້ງຍືນກຳມະບານຮາກຖານ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ 2ດີ5ເປັນເຈົ້າ ຄັ້ງທີ1 ວັນທີ 04/01/2013

read more 0 Comments

Fri

21

Dec

2012

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄຂກອງປະຊຸມ ປະມູນລາຄາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໄຂກອງປະຊຸມ ປະມູນລາຄາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2012 ຢູ່ທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງ ປະຊຸມວ່າດ້ວຍການປະມູນລາຄາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ໃນທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດປະຈຳສົກງົບປະມານ 2012 - 2013ຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ,ມີຫົວ ໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນ 15 ຕົວເມືອງ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ຢື່ນຊອງປະມູນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກ ລັດຖະບານ ຈຳນວນ 52 ຕື້ 379 ລ້ານກວ່າກີບ, ສະເພາະສົກງົບປະມານ 2012-2013 ນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ກ່ອນ 3 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແລະຕອນປາຍລວມທັງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທັງໝົດ 32 ແຫ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ມີ 20 ບໍລິສັດໄດ້ຍື່ນຊອງປະມູນເຂົ້າມາ ເພື່ອສະເໜີລາຄາຈະຮັບເອົາການກໍ່ສ້າງ ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມປະມູນລາຄາຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການກໍສ້າງມີຄວາມສຸດຈະລິດໂປ່ງໃສ ການໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກຸ້ມຄ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງກໍໄດ້ເຮັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຕາມແບບທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ລວມທັງການກຳນົດເວລາ ທີ່ຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນກ່ຽວສ່ວນຂ້ອງທີ່ເປັນຄະນະກຳມະການກວດສອບແລະຕິດຕາມໂຄງການກໍ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການກວດໜ້າວຽກໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດ ຖ້າມີສິ່ງໃດບໍ່ລິສັດໃດ ຫາກກໍ່ສ້າງຜິດແບບ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານເຕັກນິກ ກໍຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນແຂວງຮັບຊາບນຳໂດຍໄວ. ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຊະນະການປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ລວມມີຫຼາຍບໍລິສັດດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງມີບາງບໍລິສັດແມ່ນສາມາດຊະນະປະມູນໄດ້ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ, ໃນນີ້ລວມມີບໍລິສັດ ບໍລິສັດເທບໄຊສິນກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດເທບທາລາ, ບໍລິສັດວົງຫາເທບ, ບໍລິສັດຫຼວງວິໄລ, ບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າສີຈັນທອງທິບ, ບໍລິສັດເລົ່າງາມພັດທະນາກະສິກຳ, ບໍລິສັດ BL, ບໍລິສັດໜູຄຳກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດສະຫງ່າ, ບໍລິສັດແກ້ວມີໄຊຖາວົງ ແລະບໍລິສັດໄຊສົມບູນ./.
Photo: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄຂກອງປະຊຸມ ປະມູນລາຄາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2012 ຢູ່ທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງ ປະຊຸມວ່າດ້ວຍການປະມູນລາຄາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ໃນທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດປະຈຳສົກງົບປະມານ 2012 - 2013ຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ,ມີຫົວ ໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນ 15 ຕົວເມືອງ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ຢື່ນຊອງປະມູນເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກ ລັດຖະບານ ຈຳນວນ 52 ຕື້ 379 ລ້ານກວ່າກີບ, ສະເພາະສົກງົບປະມານ 2012-2013 ນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ກ່ອນ 3 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແລະຕອນປາຍລວມທັງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ທັງໝົດ 32 ແຫ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ມີ 20 ບໍລິສັດໄດ້ຍື່ນຊອງປະມູນເຂົ້າມາ ເພື່ອສະເໜີລາຄາຈະຮັບເອົາການກໍ່ສ້າງ ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມປະມູນລາຄາຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການກໍສ້າງມີຄວາມສຸດຈະລິດໂປ່ງໃສ ການໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກຸ້ມຄ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງກໍໄດ້ເຮັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຕາມແບບທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ລວມທັງການກຳນົດເວລາ ທີ່ຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນກ່ຽວສ່ວນຂ້ອງທີ່ເປັນຄະນະກຳມະການກວດສອບແລະຕິດຕາມໂຄງການກໍ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການກວດໜ້າວຽກໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດ ຖ້າມີສິ່ງໃດບໍ່ລິສັດໃດ ຫາກກໍ່ສ້າງຜິດແບບ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານເຕັກນິກ ກໍຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນແຂວງຮັບຊາບນຳໂດຍໄວ. ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຊະນະການປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ລວມມີຫຼາຍບໍລິສັດດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງມີບາງບໍລິສັດແມ່ນສາມາດຊະນະປະມູນໄດ້ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ, ໃນນີ້ລວມມີບໍລິສັດ ບໍລິສັດເທບໄຊສິນກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດເທບທາລາ, ບໍລິສັດວົງຫາເທບ, ບໍລິສັດຫຼວງວິໄລ, ບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າສີຈັນທອງທິບ, ບໍລິສັດເລົ່າງາມພັດທະນາກະສິກຳ, ບໍລິສັດ BL, ບໍລິສັດໜູຄຳກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດສະຫງ່າ, ບໍລິສັດແກ້ວມີໄຊຖາວົງ ແລະບໍລິສັດໄຊສົມບູນ./.
0 Comments

Fri

21

Dec

2012

ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນຊຸກຍູ້ວຽກງານບ້ານສາມສ້າງ ພະແນກແຜນການ

ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນຊຸກຍູ້ວຽກງານບ້ານສາມສ້າງ
ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ປະກອບສ່ວນໃສ່ວຽກງານບ້ານສາມສ້າງຂອງແຂວງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 9 ບ້ານ, ໃນນີ້ ພະແນກດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ມອບໄປແລ້ວຈຳນວນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານຊອກ, ບ້ານຜັກຂະ ແລະບ້ານໂພນສິມ(ສາມບ້ານນີ້ແມ່ນບ້ານສາມສ້າງຂອງເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ), ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ບ້ານວັດຕະນາທີ່ເປັນບ້ານສາມສ້າງຂອງເມືອງຈຳພອນອີກດ້ວຍ.
ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພະແນກແຜຜນການມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ກັບຄະນະພັກ ແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໂພນສິມ. ການມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ບ້ານສາມສ້າງຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນບ້ານສາມສ້າງ ແລະເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ລົງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານສາມສ້າງໃນການບັນທຶກ ແລະຂຽນບົດລາຍງານຕ່າງໆ. ການມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ບ້ານສາມສ້າງຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນໃນຊຸດນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ມອບຕື່ມອີກ 5 ບ້ານ ຈົນຄົບຈຳນວນ 9 ບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະເປັນລະບົບຍິ່ງຂຶ້ນ./.
Photo: ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນຊຸກຍູ້ວຽກງານບ້ານສາມສ້າງ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ປະກອບສ່ວນໃສ່ວຽກງານບ້ານສາມສ້າງຂອງແຂວງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 9 ບ້ານ, ໃນນີ້ ພະແນກດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ມອບໄປແລ້ວຈຳນວນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານຊອກ, ບ້ານຜັກຂະ ແລະບ້ານໂພນສິມ(ສາມບ້ານນີ້ແມ່ນບ້ານສາມສ້າງຂອງເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ), ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ບ້ານວັດຕະນາທີ່ເປັນບ້ານສາມສ້າງຂອງເມືອງຈຳພອນອີກດ້ວຍ. ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພະແນກແຜຜນການມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ກັບຄະນະພັກ ແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໂພນສິມ. ການມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ບ້ານສາມສ້າງຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນບ້ານສາມສ້າງ ແລະເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ລົງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານສາມສ້າງໃນການບັນທຶກ ແລະຂຽນບົດລາຍງານຕ່າງໆ. ການມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ບ້ານສາມສ້າງຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນໃນຊຸດນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ມອບຕື່ມອີກ 5 ບ້ານ ຈົນຄົບຈຳນວນ 9 ບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະເປັນລະບົບຍິ່ງຂຶ້ນ./.
0 Comments

Mon

01

Oct

2012

ກອງປະຊຸມວຽກງານ 3ສ້າງ ຄັ້ງວັນທີ 01-04/10/2012

​ເລີ່​ມ​ແຕ່ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 01 ຕຸລາ2012 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ 03 ສ້າງ, ໃຫ້ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານພາຍໃນພະ ແນກແລະພະນັກງານຈາກ​ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ 03 ເມືອງເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງຈໍາພອນແລະເມືອງເຊໂປນ.

      ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະກ່າວເປີດໂດຍທ່ານສີທົນນັນທະລາດກໍາມະການພັກແຂວງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ. ​ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈແຈ້ງຈຸດປະສົງຄວາມໝາຍ ແລະຫຼັກການຂອງການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັກທະນາ.

      ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍສຸມໃສ່ກໍາ​ແໜ້ນ 05 ວຽກໃຫຍ່ຂະແໜງແຜນການແລະການລົງທຶນເຊັ່ນ: ວຽກແຜນການແລະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ, ວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ກູ້ຢືມທາງການເພື່ອການພັດທະນາ, ວຽກເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະວຽກງານການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ. ທັງ​ນີ້​ກໍ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາ​ມເປັນເຈົ້າການ ແລະຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ​ພະນັກງານ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງຕະຫຼອດ​ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະຮາກຖານໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນ ການຂຸດຄົ້ນ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫັນ ຈິດໃຈເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ເຂດແຄ້ວນມີການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ,ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກຊອກຫຼິກໃຫ້ໄດ້ເປັນກ້າວໆ.

      ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງແລະອ້າຍນ້ອງວິຊາການຈາກແຂວງ ແລະເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ39 ຄົນ,ຍິງ10ຄົນແລະ​ໄດ້​ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 04 ວັນ ​ແລະ ປິດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​4/10/2012 ດ້ວຍ​ຜົນສໍາ​ເລັດ​ອັນ​ຈົບງາມ​ທຸກ​ປະການ

read more 0 Comments

Tue

12

Jun

2012

ປະກາດມື້ສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການສອບເສງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນສຸກ ທີ 15.06.2012 ເວລາ 07:30 ທີ່ສະໂມສອນຫຼັງຕໍ່າຂອງພະແນກ

1.ໃຫ້ຜູ້ສອບເສັງທຸກທ່ານແຕ່ງກາຍສຸພາບ

2.ປະຕິບັດຕາມໂມງເວລາ

3.ອຸປະກອນກຸ້ມຕົນເອວ,ບິກ,ສໍ,ໄມ້ບັນທັດ,ຈັກຄິດໄລ່,ເຈ້ຍຂາວ

4. ແລະ ໃຫ້ນັກສອບທຸກທ່ານປະຕິບັດກົດລະບຽບສອບເສັງ

read more 0 Comments

Mon

04

Jun

2012

ພາບປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ພະແນກແຜນການ

0 Comments

Mon

13

Feb

2012

GDP ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປີ2011-2015

0 Comments

Fri

03

Feb

2012

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລົງໂອ້ລົມພ/ງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

read more 0 Comments

Wed

25

Jan

2012

FOREIGN INVESTMENT FORM _New_

www.dpisavan.com/laos/download/

read more 1 Comments

Wed

25

Jan

2012

Investment Promotion Law and Decree

http://www.dpisavan.com/laos/%E0%BA%94-%E0%BA%87%E0%BA%82-%E0%BA%A1-%E0%BA%A1/

0 Comments

Tue

11

Oct

2011

ພາບການລົງຝຶກອົບຮົມທີ່ຕັງອະໄລ

0 Comments

Tue

11

Oct

2011

ລາວພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2012

ທາງການລາວເລັ່ງພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮອງຮັບປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ ທີ່ຈະຈັດ ຂຶ້ນໃນປີ 2012 ໂດຍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ ເຖິງ 2.6 ລ້ານຄົນ.

read more 0 Comments