ຂ່າວເດັ່ນ

ຂ່າວທີ່ຜ່ານມາ

ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ພາບການເຄື່ອນໄຫວພິທີປູກຕົ້ນ

ໄມ້ທີ່ພະແນກແຜນການ-ການ

ລົງທຶນແຂວງ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2011-2015

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນລົງໂອ້ລົມພ/ງພະແນກສະຫວັນນະເຂດ

ລີ່​ມ​ແຕ່ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 01 ຕຸລາ2012 ມແຂງຮອບດ້ານ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັກທະນາ....ອ່ານຕໍ່

 

     


ພາບການເຄື່ອນໄຫວ